4 april /// Behoud, beheer en ontsluiting /// Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde

De ruïnes van de Duinenabdij zijn slechts een schim van de grandeur die ze ooit is geweest. Het beheer en de ontsluiting van de archeologische site vergt tot op vandaag grote inspanningen. We blikken terug op ingrepen uit het verleden en kijken ook al even in onze glazen bol, want wat brengt de toekomst voor deze ruïnes?

PROGRAMMA:

19.00 UUR
Verwelkoming | inleiding
door Monumentenwacht & Abdijmuseum Ten Duinen

19.30 UUR
Bezoek aan de ruïnes van de abdijsite Ten Duinen met aandacht voor behoudstechnieken, beheer en ontsluiting
door Alexander Lehouck (archeoloog Abdijmuseum Ten Duinen) & Monumentenwacht

20.30 UUR
‘Behoud, beheer en ontsluiting van de abdijsite Ten Duinen’
Sprekers: Nele Goeminne (Monumentenwacht Archeologie), Alexander Lehouck en Dirk Vanclooster (directeur Abdijmuseum Ten Duinen)

21.30 UUR
Napraten met een drankje & hapje

22.00 UUR
Einde

PRAKTISCH:

Locatie = Abdijmuseum Ten Duinen
Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde

Inschrijven
Deze activiteit is gratis toegankelijk. Om praktische redenen is inschrijven wel verplicht. Wees er snel bij! Stuur ten laatste drie dagen vóór elke activiteit een mail naar abdijmuseum@koksijde.be. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en met hoeveel personen je zal aanwezig zijn. Pas na het ontvangen van een positieve bevestigingsmail ben je zeker van je deelname.

Ruïnes Ten Duinen in Koksijde
Ruïnes Ten Duinen in Koksijde
Partners 'Ruïnes, bouwstenen van de tijd'
Partners 'Ruïnes, bouwstenen van de tijd'

Ook interessant

De Zuid-Abdijmolen en molenaar Patrick Geryl

Veel Koksijdenaars haalden op dinsdagmorgen 15 oktober opgelucht adem als ze hoorden of zagen dat hun molen bespaard bleef van stormschade. Het kon erger afgelopen zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd Koksijde geteisterd door een korte maar hevige storm. Heel wat bomen in de directe omgeving van de Zuid-Abdijmolen sneuvelden. Door de molenwieken net op tijd vast te zetten, voorkwam molenaar Patrick Geryl zware schade.

(c) Rob Buelens

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe prijzen!

Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.

Ben je geboeid door de bouwproductie uit de late Middeleeuwen? Dan is dit boek van Merlijn Hurx iets voor jou. Het is een indrukwekkend referentiewerk geworden, een must-have voor architecten en bouwhistorici. Bovendien komt de auteur zelf in oktober naar Koksijde voor een lezingenreeks die we organiseren in samenwerking met Davidsfonds!