Colloquia

Het Abdijmuseum organiseert om de twee jaar thematische colloquia rond een deel van de museale collectie. De akten van het colloquium worden telkens gepubliceerd in het Jaarboek van het Abdijmuseum, Novi Monasterii.

Contact: directeur Dirk Vanclooster - T 058 53 39 50

Voorbije colloquia

  • 'Doden Spreken', over de menselijke skeletten die tijdens de archeologische opgravingen op de abdijsite Ten Duinen werden gevonden. (2015)
  • 'Verloren glans', over de ruime en merkwaardige vlakgklascollectie van de Duinenabdij (2013)
  • Tot stand komen van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in Noordwest-Europa tussen de 12de en de 18de eeuw (2011)
  • Architecturale natuursteenfragmenten. De bouwhistorische problematiek rond afbraak, opgraving, consolidering en presentatie in lapidaria. (2009)
  • Middeleeuwse baksteenarchitectuur. (2007)
  • Nieuwe inzichten over middeleeuwse tegels in cisterciënzerabdijen. De tegelcollectie van Ten Duinen in een internationale context. (2005)
  • De cultuurhistorische input van cisterciënzersites in West-Europa. (2000)

Ook interessant

Albertus Miraeus is in de 17de-eeuwse geschiedschrijving een naam als een klok. Hij publiceerde o.m. een hele reeks oorkonden uit allerlei overheids- en abdijarchieven: indrukwekkende boeken die nog altijd gebruikt worden. Minder bekend is dat deze kanunnik, humanist en filoloog (1573-1640) ook een kroniek schreef over het ontstaan en de groei van de cisterciënzerorde. En daarin komt uiteraard ook de Duinenabdij aan bod.

Jozef Janssens is een zeer gewaardeerd specialist in de middeleeuwse letterkunde. Met een terugblik op zijn rijk gevulde carrière vat de hoogleraar-emeritus de ontwikkeling van de Middelnederlandse letterkundestudie samen in een vlot leesbare stijl. Het boek is ook rijkelijk geïllustreerd.

Opgraven is een kunst. Een archeoloog tekent hier de sporen in. Elk archeologisch spoor dient netjes ingemeten en ingetekend te worden op plan. (Foto Monument Vandekerckhove nv)

Op de terreinen van Koksijde Golf ter Hille werden tussen 2008 en 2012 grootschalige opgravingen verricht. Dit gebeurde in fases. De uitvoering van het onderzoek en het schrijven van het archeologisch rapport is ondertussen afgerond. De resultaten zijn bijzonder verrassend!