Een blik op de drie thema's

De tentoonstelling ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ was een boeiend verhaal en traject. Meer nog dan bij vorige projecten werkten we samen met verschillende instellingen voor bruiklenen, maar ook bij het organiseren van uiteenlopende activiteiten binnen de gemeente en op andere locaties in Vlaanderen.

Voor de tentoonstelling in 2021 gaan we een stap verder. We verlaten de vertrouwde manier van werken ... en vragen we jullie inbreng. De uiteindelijke keuze van het onderwerp van onze tentoonstelling leggen we in jullie handen!  Laat ons weten welk van de drie thema’s jullie voorkeur heeft: ‘Hebbedingen’, ‘Relatie mens en dier’ of ‘Symbolen en tekens’. Vertel het ons voor het einde van april en wij kondigen in mei het uiteindelijke thema voor 2021 aan!

De bevraging beperkt zich niet tot de rechtstreeks betrokkenen bij onze werking of onze bezoekers in maart en april. Via verschillende kanalen willen een zo breed mogelijk publiek bereiken, met het oog op een zo groot mogelijke input. Hiertoe zetten we in maart en april onze digitale kanalen (website en sociale media) in.

Kiezen kan uit volgende thema’s:

Welke hebbedingen bezaten monniken?

We hebben allemaal kleine zaken waar we sterk aan gehecht zijn. Kleinoden die je koestert. Kostbare voorwerpen die je mist wanneer je ze verliest. Dat kan vanalles zijn: kledij, juwelen, boeken, instrumenten, afbeeldingen, insignes of medailles. Veel van die dingen werden doorgegeven of hergebruikt of hersteld tot ze op de draad versleten waren. Bezaten de bewoners van de Duinenabdij persoonlijke bezittingen? En wat waren die?

Wat was de relatie tussen mens en dier?

Menselijke eigenschappen toekennen aan dieren, zoals in animatiefilms of stripverhalen, is geen recent fenomeen. Fabels waarin dieren als mensen worden opgevoerd, bestonden al in de middeleeuwen. Eén van de bekendste is Van den vos Reynaerde. Waarom kende men menselijke eigenschappen toe aan dieren? Wat zegt dat over de rol en betekenis van dieren in de middeleeuwen? Welke dieren waren er in de Duinenabdij aanwezig? Archeologische vondsten en geschreven bronnen wijzen op een sterke aanwezigheid van dieren in de Duinenabdij. Naast vogels, vissen en zoogdieren duiken ook fabelwezens op.

Welke symbolen en tekens gebruikte men binnen de Duinenabdij?

Elke generatie heeft specifieke symbolen en tekens. Denk maar aan emoticons of smileys. Sommige tekens zijn alleen bekend bij een kleine groep, andere wereldwijd. Dat geldt ook voor tekens en symbolen uit de abdijgemeenschap. Ook in de collectie van de Duinenabdij vind je inscripties en afbeeldingen. Daarnaast heb je ook nog de rituelen, de voorschriften bij de bouw van een abdij of de kledij die verwijst naar een functie (bv. een staf en een mijter). Welke symbolen en tekens gebruikte men binnen de Duinenabdij? Wat betekenden ze? En voor wie waren ze?

En dan nu... stemmen maar op jouw favoriete thema!

Wordt vervolgd...

Ook interessant

(c) Lambert J. Derenette
Collectie

Het museum is dan wel gesloten door de coronamaatregelen, toch nemen we jullie digitaal mee om onze collectie te ontdekken!
In de kijker: de maquette van de Duinenabdij in LEGO®-bouwstenen, gemaakt door Amazings!

Expo

Medewerker en tekenaar bij het Abdijmuseum Wail Albadry blikt terug op de succesvolle expo 'Bouwen voor de eeuwigheid' die in 2019 liep en de bouw van de Duinenabdij in kaart bracht.

Collectie

Het museum is dan wel gesloten door de coronamaatregelen, toch nemen we jullie digitaal mee om onze collectie te ontdekken! In de kijker: enkele majolicategels die gebruikt werden in de Duinenabdij!