Lezing over opgraving werf politiekantoor: gewijzigde locatie!

Op zondag 24 juni om 10.30 uur organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum een lezing rond de Archeologische vondst van 2016 bij de bouw van het nieuwe politiekantoor in Koksijde. Wegens groot succes is de locatie daarvan nu gewijzigd naar het Sociaal Huis (zaal 'De Brug' in plaats van in het Abdijmuseum. Archeologen Marc Dewilde van Agentschap Onroerend Erfgoed en Alexander Lehouck van de gemeente Koksijde komen dit brengen onder de noemer ‘Een vroegmiddeleeuwse nederzetting en een grafveld onder de warande van de abdij Ten Duinen.’ Heb je interesse om nog meer te weten te komen over deze vondsten, schrijf je tijdig in via daniel2.degryse@skynet.be of 058 52 18 14. Prijs: € 5 voor leden, € 6 voor niet-leden.

Archeologische vondst van 2016 bij de bouw van het nieuwe politiekantoor in Koksijde,  is ‘uniek voor de Vlaamse Kust’!

Op 22 december 2016 vond een arbeider tijdens de graafwerken op de politiekantoorwerf fragmenten van een menselijk skelet. Niemand dacht dat men er een vroegmiddeleeuwse begraafplaats met 47 graven zou vinden, alsook de resten van een oudere nederzetting met restanten van gebouwen. Het eerste onderzoek toont alvast aan dat de vondsten, begin 2017 opgegraven in spoedtempo door het Agentschap Onroerend Erfgoed, uniek zijn voor de Vlaamse Kustregio. Ze dateren uit de 6de, 7de en 8ste eeuw, zo blijkt nu.   

Op 22 december 2016 merkt de attente kraanmachinist op de werf in de Ter Duinenlaan, waar het nieuwe politiekantoor wordt gebouwd, fragmenten op van een menselijk skelet. Hij verwittigt onmiddellijk de werfleider, die op zijn beurt het afdelingshoofd van de Technische Diensten van de gemeente Koksijde op de hoogte brengt. Vanuit het Abdijmuseum wordt een vondstmelding gerapporteerd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een team van het Agentschap strijkt in de periode van 10 tot 27 januari in Koksijde neer om de site te onderzoeken.

Burgerlijke begraafplaats

Bij de vondst van het skelet dacht men eerst aan een link met de nabij gelegen Duinenabdij. Die denkpiste werd tijdens de opgravingen al snel uitgesloten. Onder de 47 graven bevonden zich niet alleen skeletten van mannen! Er waren ook graven van vrouwen en kinderen (waaronder een baby). De meesten waren begraven in een lijkkist. Eén graf bevatte de resten van een vrouw en kind. Andere opmerkelijke grafvondsten waren: een graf zonder schedel en twee graven waarin de botfragmenten ontbraken, alsook het graf van een hondje. Het gevonden woonerf telde vier gebouwen, vermoedelijk woningen, en bijhorende afsluitingen.

Grafgiften

Dertien graven op het grafveld bevatten ook grafgiften, zoals negen messen, een lanspunt, een zilveren muntje dat wijst op internationale handel, vijftien fibulae of mantelspelden, een gordel en een halsketting. De vondst is uniek en blijft voor ophef zorgen in archeologische kringen. Het grafveld en de nederzetting werpen een geheel nieuw licht op de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio. Een gelijkaardige vondst werd nog nooit eerder in de ruime omgeving opgetekend. De graven en de nederzetting tonen aan dat er in de vroege middeleeuwen op deze plaats mensen het terrein naar hun hand probeerden te zetten. Burgemeester Marc Vanden Bussche benadrukt dat Koksijde als erfgoedgemeente zeer waakzaam is voor het bewaren van alle vondsten. “We hebben hiervoor de geschikte locatie; in het depot van het Abdijmuseum Ten Duinen.”

Konijnenwarande

Bij het veldwerk waren er eerder sporen opgetekend van de konijnenwarande naast de abdij, zoals afgebeeld op het schilderij van Pieter Pourbus uit 1580.  Dit was een grote kunstmatig aangelegde heuvel waar de monniken konijnen hun vrije loop lieten om er daarna op te jagen. De vroegmiddeleeuwse vondsten bevonden zich enkele meters dieper.

En nu?

Een grondig onderzoek van de menselijke begravingen moet nog belangrijke inzichten geven over de populatie. Wie waren die mensen? Ook de bewoning die hieraan vooraf gaat, is nooit gezien en van groot belang. “Het opent nieuwe perspectieven voor inzichten in onder andere de vroegste middeleeuwse bewoningsgeschiedenis aan de Vlaamse kust”, vertelt gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. “Maar ook voor inzichten in de Iserae portus, het mondingsgebied van de IJzer. Deze plaats wordt éénmaal genoemd in 861 tijdens invallen van Noormannen, maar over hoe we deze plaatsnaam moeten interpreteren liggen de meningen erg uiteen. De nieuwe ontdekkingen zullen beslist nog geheel nieuwe en ongeziene inzichten brengen in het landschappelijk kader, de eetgewoonten en handelscontacten”, besluit Alexander.

Meer weten?

Op zondag 24 juni om 10.30 uur organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum  een lezing rond dit thema in het Sociaal Huis van Koksijde (Ter Duinenlaan 34). Archeologen Marc Dewilde van Agentschap Onroerend Erfgoed en Alexander Lehouck van de gemeente Koksijde brengen ‘Een vroegmiddeleeuwse nederzetting en een grafveld onder de warande van de abdij Ten Duinen.’ Heb je interesse om nog meer te weten te komen over deze vondsten, schrijf je tijdig in via daniel2.degryse@skynet.be of 058 52 18 14. Prijs: € 5 voor leden, € 6 voor niet-leden.

Ook interessant

Cabin Art (c) Lambert J. Derenette

Op het strand van Sint-Idesbald loopt tot en met 9 september weer de kleurrijke openluchttentoonstelling Cabin Art. Met dit jaar als inspiratiethema 'De Abdij en de Zee'! Een dertigtal authentieke strandcabines werden door verschillende kunstenaars onder handen genomen. In drie blogposts plaatsen we deze kunstwerken in de kijker! Cabin Art is een initiatief van de dienst Cultuur & Erfgoed  i.s.m. Rodeo en Baldus Beach. Onderstaande foto's zijn gemaakt door Linda Renette en Lambert J. Derenette!

Cabin Art (c) Lambert J. Derenette
Nieuws

Op het strand van Sint-Idesbald loopt nog tot en met 9 september weer de kleurrijke openluchttentoonstelling Cabin Art. Met dit jaar als inspiratiethema 'De Abdij en de Zee'! Een dertigtal authentieke strandcabines werden door verschillende kunstenaars onder handen genomen. In drie blogposts plaatsen we deze kunstwerken in de kijker! Cabin Art is een initiatief van de dienst Cultuur & Erfgoed  i.s.m. Rodeo en Baldus Beach. Onderstaande foto's zijn gemaakt door Linda Renette en Lambert J. Derenette!

VR in ten duinen
Museumverhalen

Vijf maanden na de officiële voorstelling van ‘Ten Duinen@1490’ stelden we op 14 mei de VR-ervaring voor op de Museums And Internet (MAI)-Tagung in het Duitse Potsdam. Ook daar werd ons project positief onthaald. De ervaring sluit aan bij de opgetogen feedback van de voorbije maanden in het gastenboek en op de whiteboards van het Abdijmuseum. Hebben we een manier gevonden  om het complexe en veelzijdige onderzoek op onze collectie te ontsluiten voor een breed publiek? Wat zijn de hoekstenen van onze benadering?