Lezingen 'De Merovingers'

Onze vriendenkring ‘Familiares de Dunis organiseert drie lezingen die ons dichter brengen bij ‘de Merovingers’, drie jaar geleden in Koksijde gevonden. 

  • UPDATE! Deze drie lezingen worden uitgesteld naar een latere datum dit jaar, als voorzorgsmaatregel tegen het COVID-19 virus. De raad van bestuur van onze vriendenkring Familiares de Dunis hoopt op jullie begrip. Van zodra er nieuwe data bekend zijn, delen we die mee. #coronavirus 

Even terug blikken: na melding van een toevalsvondst op de werf van het nieuwe politiekantoor werd begin 2017 een vroegmiddeleeuwse nederzetting en een grafveld opgegraven. Deze site is een unicum aan de Vlaamse kust. Maar wie waren die vroege kustbewoners, wat dreef hen en vooral: hoe kunnen we het leven in Koksijde in die tijd voorstellen?

In de lezingenreeks komen drie sprekers aan het woord die dieper zullen ingaan op de historische context van de Koksijdse vondsten, waarover momenteel een internationaal onderzoeksproject loopt met steun van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

Schrijf je voor deze lezingen vooraf in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Vermeld daarbij duidelijk met hoeveel personen je bent en welke lezing(en) je wil bijwonen. Inkom enkele lezing: leden familiares: 5,00 euro – niet-leden: 6,00 euro. Abonnement formule voor de 3 lezingen samen: leden familiares: 12,00 euro – niet-leden: 15,00 euro.

 

  • Zo 15 maart 2020 – lezing door Brigitte Meijns (KULeuven, vakgroep geschiedenis)

Barbaren bij de zee? De christianisatie van de kustbewoners tijdens de zevende en de achtste eeuw: problemen en uitdagingen.

De vondst van een Merovingische nederzetting en grafveld aan de Ter Duinenlaan te Koksijde in 2017 levert waardevolle nieuwe inzichten op over leven en dood van de vroegmiddeleeuwse kustbewoners. Maar tegelijkertijd roepen de resultaten van het archeologisch onderzoek ook heel wat vragen op: wie waren de mensen die daar in de jaren tussen 650 en 750 bijgezet werden? Waren dit christenen of vereerden ze heidense goden? En had het christendom toen wel al voet aan de grond gekregen in de door getijdengeulen doorsneden kustvlakte? In deze lezing gaan we na hoe de verspreiding van het christendom verliep in deze periode, wie hiervoor verantwoordelijk was en welke methodes hierbij aangewend werden. We staan stil bij de schaarse historische bronnen en bij hun valkuilen en we pogen te achterhalen of dit nu de “barbaren bij de zee” waren die bisschop Eligius/Elooi tijdens zijn predikingstochten was tegengekomen.

 

  • zo 29 maart 2020 - lezing Wim De Clercq (Universiteit Gent, vakgroep archeologie)

Wonen tussen zee en land. De vroeg historische huizenbouw langs de Noordzeekust (ca. 100-1100 na Chr.).

In een actuele context van zeespiegelstijging en vragen naar de haalbaarheid van wonen in laag gelegen gebieden past zeker ook een historisch perspectief op de discussie. Hoewel wonen in een zeer dynamische omgeving als een onbedijkt kustlandschap geen logisch gegeven lijkt, bood het leven in een vijandige omgeving ook heel wat opportuniteiten. Het werkte sinds het begin van onze tijdrekening de uitbouw van (semi-)permanente bewoning in de hand. Tijdens de Romeinse periode en de middeleeuwen werd de onbedijkte of deels bedijkte kustvlakte bewoond. Wegens de zeer specifieke landschappelijke condities en het gebrek aan hout ontwikkelden zich specifieke bewoningsvormen en huizenbouwtradities. Ze contrasteren fel met hun gelijktijdige equivalenten op het nabij gelegen hinterland. Anderzijds getuigen ze van een zeer sterke culturele verbondenheid onder kustbewoners in het Noordzeegebied. In de lezing wordt een overzicht geboden van de diversiteit in leven en wonen gedurende het eerste millennium, zowel binnen als buiten de kustvlakte, en wordt ingegaan op de wisselwerking tussen menselijke wil en natuurlijke beperkingen. De nadruk komt te liggen op het grondgebied van het huidige Vlaanderen.

 

  • zo 10 mei 2020 - lezing Rica Annaert (agentschap Onroerend Erfgoed)

'Duistere middeleeuwen? Hoe de funeraire archeologie een nieuwe kijk biedt op de vroegmiddeleeuwse samenleving in onze streken.'

De recent ontdekte vroegmiddeleeuwse grafvelden bieden nieuwe inzichten op de economische positie en de dynamiek van de rurale bevolking in de noordelijke periferie van het Frankische rijk. In plaats van een breuk met de Romeinse leefwereld, is er sprake van een continuïteit waarbij ook de handelsnetwerken gehandhaafd bleven. De recente archeologische data tonen aan dat de rurale bevolking uit onze perifeer gelegen regio’s zelfs een actieve speler was in de uitgebreide exchange-netwerken. Dankzij deze rol ontstond er vanaf de 6de eeuw een rijke materiële cultuur langs beide zijden van de Noordzee, ondertussen bekend als ‘Noordzeecultuur’. In tegenstelling tot de nederzettingen is deze cultuur vooral zichtbaar in de funeraire contexten. Het al dan niet meegeven van grafgiften maakte deel uit van de funeraire rituelen waarvan de symboliek volledig in het teken staat van de identiteitsvorming van de nieuwe leefgemeenschappen.

 

 

Elke lezing start om 10.30 uur in het Abdijmuseum. Ingang uitzonderlijk via het bezoekerscentrum (het ronde glazen gebouw in de A. Verbouwelaan).

Lezingen 'De Merovingers'
Lezingen 'De Merovingers'

Ook interessant

Snorrebot
Collectie

Het mooie zomerweer dat we hadden, roept bij heel wat mensen nostalgische gevoelens op. Dan denkt een mens al eens terug aan ‘oude’ spelen zoals bikkelen, knikkeren, draaitollen, vliegeren en zoveel meer. Ook op de site van de Duinenabdij hebben we allerhande spelstukken aangetroffen, waarvan we eentje in de kijker zetten. Een ‘snorrebot’! Een snorre wat? We leggen het even uit.

Herontdekt: een penning met aan de ene kant (rechts te zien) het wapen van de Duinenabdij
Collectie

Het is altijd leuk nieuwe stukken van de site van de Duinenabdij te zien. Ook, of misschien meer nog, als het eigenlijk ‘oude’ stukken betreft, die onopgemerkt bij de uitgebreide collectie zaten. Verscholen. Wachtend tot ze opnieuw aandacht krijgen. Zoals een merkwaardige penning met het wapen van de Duinenabdij die ons plots intrigeerde.

waterspuwertje
Collectie

Het museum is nog steeds gesloten, maar we brengen onze collectie digitaal tot in jouw kot! Ontdek een van de leukste stukjes uit onze collectie in dit filmpje!