‘Pluis in het museum’ is op een speelse manier opgebouwd. Centrale begrippen zijn ‘doen’ en ‘ervaren’. Met dit programma krijgen kleuters, die volop in hun ontdekkingsjaren zitten, de kans om de wereld van het museum zelf te beleven. 

Het pakket bestaat uit drie delen: een kennismaking met het thema in de klas, een opdrachtenparcours in het museum en een aantal doe-activiteiten ter naverwerking van het bezoek. 

In de handleiding worden de drie onderdelen nauwgezet beschreven. Hierbij wordt er telkens verwezen naar de ontwikkelingsdoelen. Verder bevat de handleiding ook heel wat praktische tips naar organisatie en differentiatie toe. Handleiding, kennismakings- en verwerkingsopdrachten worden na reservatie van het bezoek digitaal toegestuurd aan de school . 

Praktisch: 

  • Doelgroep: kleuteronderwijs (derde kleuterklas)
  • Duur: ca. 1,5 uur.
  • Kostprijs:70 euro voor 20 leerlingen, leerkracht gratis
  • In deze prijs is de gids inbegrepen, het lessenpakket alsook de toegang van de leerkracht. Begeleiders zonder lerarenkaart betalen 5 euro. 
  • Aanvraag: min. 3 weken op voorhand.

Reserveer 'Pluis in het museum'