Abdijwegwijzer 

Doel

Abdijwegwijzer wil jongeren op een speelse en interactieve manier vertrouwd maken met één van de belangrijkste actoren uit de Westerse geschiedenis: de christelijke abdijgemeenschappen. Via de links naar andere culturen en godsdiensten, krijgen jongeren een betere appreciatie van onze multiculturele samenleving.

Inhoud

'De monnik binnen de abdijmuren' staat centraal in Abdijwegwijzer. In de educatieve speelfilm 'Ten Duinen' (regie: Stijn Coninx) kunnen jongeren zich inleven in de mysterieuze wereld van een 14de-eeuwse cisterciënzerabdij. De verschillende zalen binnen het Abdijmuseum werpen eveneens een licht op het dagelijkse leven binnen (en buiten) de abdijmuren.

Extra: educatieve brochure

Leerkrachten kunnen de educatieve brochure Abdijwegwijzer gratis downloaden (cf. infra). Deze brochure bevat voldoende achtergrondinformatie om leerlingen grondig voor te bereiden op hun bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen. De creatieve opdrachten die daarbij aansluiten, vestigen de aandacht op de functies van de verschillende gebouwen binnen de abdij, en op de abdijbewoners. Na boeking mailen we u deze opdrachten kosteloos door.

Praktisch

  • Doelgroep: Lager onderwijs (3de graad), secundair onderwijs (1ste en 2de graad)
  • Duur: ca. 2 uur
  • Kostprijs: 4 euro per kind (min. 20 kinderen). In deze prijs is de gids inbegrepen, alsook de toegang van de leerkracht. Begeleiders zonder lerarenkaart betalen 5 euro. Voor kleinere groepen (< 20 kinderen) wordt de effectieve kostprijs (80 euro) aangerekend.
  • Aanvraag: min. 3 weken op voorhand, via onze online webshop. 
abdijwegwijzer.pdf (1.09 MB)

Ook interessant

De Zuid-Abdijmolen en molenaar Patrick Geryl

Veel Koksijdenaars haalden op dinsdagmorgen 15 oktober opgelucht adem als ze hoorden of zagen dat hun molen bespaard bleef van stormschade. Het kon erger afgelopen zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd Koksijde geteisterd door een korte maar hevige storm. Heel wat bomen in de directe omgeving van de Zuid-Abdijmolen sneuvelden. Door de molenwieken net op tijd vast te zetten, voorkwam molenaar Patrick Geryl zware schade.

(c) Rob Buelens

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe prijzen!

Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.

Ben je geboeid door de bouwproductie uit de late Middeleeuwen? Dan is dit boek van Merlijn Hurx iets voor jou. Het is een indrukwekkend referentiewerk geworden, een must-have voor architecten en bouwhistorici. Bovendien komt de auteur zelf in oktober naar Koksijde voor een lezingenreeks die we organiseren in samenwerking met Davidsfonds!