Het middeleeuwse archief van de Duinenabdij en haar schitterende kaartboeken: dat zijn de onderwerpen die in het nieuwe Jaarboek van het Abdijmuseum aan bod komen. Prachtig om te zien, maar vooral interessant om mee te werken.

Museumverhalen

De Spreuken van de wijze koning Salomon vormen een van de bekendste boeken van de Bijbel. In 1687 publiceerde Judocus vander Cruycen, prior van de cisterciënzerstichting van Waarschoot, een Nederlandse vertaling met honderden verzen commentaar. Een tweede druk verscheen in 1705. Het enige bekende exemplaar van die tweede druk berust in het Abdijmuseum Ten Duinen.

Collectie

Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat abt Bernard Campmans uit de ruïnes een loden kist bovenhaalde. Abt Campmans en Idesbald worden sindsdien vaak in één adem genoemd. Was dat ook het beeld dat Campmans zelf propageerde?

Jaarboek 17 is al even van de persen gerold, maar kreeg hier nog niet de verdiende aandacht. Bij deze maken we dat goed met een voorstelling van de drie originele artikelen.

Collectie

“Pieter Pourbus, Master of Maps” is de titel van een tentoonstelling die nog tot en met 16 april loopt in het Brugse Groeningemuseum. Binnen het cartografisch werk van de beroemde schilder neemt de Duinenabdij een bijzondere plaats in en daarenboven is in de tentoonstelling een stuk uit onze collectie opgenomen!

Nieuws

Op 7 februari is Luc Devliegher (°1927) overleden. Een monument op het vlak van kunstgeschiedenis en monumentenzorg. Ook de Duinenabdij genoot zijn grote belangstelling en kon steeds rekenen op zijn advies en kennis.

Museumverhalen

Op vrijdag 18 november 2022 vond in cc CasinoKoksijde de conferentie 'De Grisailles & het kunstpatrimonium van de Duinenabdij' plaats. Goed nieuws voor wie het gemist heeft: we namen de lezingen op! Je kan het hier (her)beleven.

Volgens een oud gezegde moet iemands status via kledij en uiterlijk te zien zijn. Vroeger was dit niet anders en zeker in religieuze milieus bestonden er strenge kledingvoorschriften. Zo toont de kledij meteen tot welke orde iemand behoorde en hoe de religieuze rangen onderling verdeeld waren. De portretten van de Duinenabten geven ons hierin een inkijk.

Museumbibliotheek

Het is een vraag die regelmatig opduikt aan het onthaal van het Abdijmuseum. Van de toevallige toerist die geïntrigeerd door de site een korte toelichting wil, tot de ‘meerwaardezoeker’ die een diepgaander overzicht aankan. Wat bestaat er over Ten Duinen, en wat kan ik me aanschaffen?

Museumverhalen

Viel je oog al op het portret van abt de Hondt in het Abdijmuseum? Of heeft het prachtige interieur van de abtswoning uit de VR-ervaring je aandacht gegrepen? Het portret waarop de VR-ervaring zich baseert voor de abtswoning, maakt deel uit van een tweeluik bewaard in het KMSK van Antwerpen. De diptiek is een sleutelwerk voor de identificatie van de onbekende “Meester van 1499”. Ze toont een biddende abt de Hondt aan een bidbank, midden in het rijke interieur van zijn abtswoning. Het andere luik laat Maria met Kind in een kerk zien.

Collectie

Het nieuwe schilderij, aangekocht in 2021, toont een biddende abt Bernard Campmans, geknield aan een bidbank bij de geopende kist van de zalige Idesbald. Het blazoen en het motto “Deo Duce” [God als gids], onderaan rechts in het schilderij, zijn duidelijke verwijzingen naar deze abt.

Museumverhalen

Canvas Curiosa vroeg ons wetenschappelijk team naar het verhaal achter de geheimzinnige groene steen die in ons museum ligt. Benieuwd? Lees snel verder!