Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.
Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.

Boek in de kijker: ‘Architecture as Profession’ door Merlijn Hurx

Deze keer stellen we een nieuwe aanwinst van de museumbibliotheek voor met een thema dat kadert binnen onze expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’.

‘Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century’ van Merlijn Hurx verscheen in 2018 bij Brepols. Het boek is uitermate interessant voor al wie geboeid is door de bouwproductie uit de late Middeleeuwen. Het is een indrukwekkend referentiewerk geworden, een must-have voor architecten en bouwhistorici.

Intrigerende visie op de Middeleeuwse bouwpraktijk

De wijzigingen in bouworganisatie die geleid hebben tot het ontstaan van architectuur in zijn huidige vorm, bleven lange tijd verborgen voor de geschiedschrijving. Hurx toont aan dat Firenze niet de exclusiviteit bezit voor het ontstaan van de moderne architectuur, zoals lange tijd algemeen werd aangenomen. Het rijke, nieuwe bronmateriaal uit de Lage Landen dat in het boek te vinden is, toont aan dat het onderscheid tussen ontwerper en aannemer zijn oorsprong vindt in het 15de-eeuwse Noord-Europa. De rol van deze regio als vroege centrum van kapitalisme leidde tot een snelle verstedelijking en dat komt in dit boek duidelijk naar voor.

Eerder verscheen van dezelfde auteur bij uitgeverij Vantilt ‘Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden’. Deze bewerking van zijn PhD, die hij verdedigde in 2010, werd bekroond met de Karel van Manderprijs. Die jaarlijkse prijs wordt toegekend aan baanbrekende kunsthistorische publicaties die het zicht op de kunstgeschiedenis veranderen. Volgens de jury wijzigde Merlijn Hurx met zijn boek op aanzienlijke wijze de algemene visie op de middeleeuwse bouwpraktijk. Het ontstaan van het architectenvak in onze contreien wordt hierin uitvoerig uit de doeken gedaan. Ook dit boek zit in de museumbibliotheek.

Verder uitgebreid onderzoek leidde tot het imposante werk in ‘Architecture as  Profession’.

Lezing Merlijn Hurx i.s.m. Davidsfonds

Merlijn Hurx is universitair docent middeleeuwse architectuurgeschiedenis en expert in monumentenzorg. Hij geeft de eerste lezing binnen de academische reeks die het Davidsfonds met Abdijmuseum Ten Duinen en het c.c. Casino Koksijde in oktober 2019 organiseert naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Bouwen voor de eeuwigheid’.

Bezoek eens onze museumbib!

Wil je er meer over weten of wil je een ander boek raadplegen uit onze bibliotheek? Ben je op zoek naar thema’s als monastieke geschiedenis, middeleeuwse archeologie, architectuurgeschiedenis of regionale studies? Dan ben je welkom in de museumbibliotheek!

De boeken worden niet uitgeleend, maar kan je op afspraak raadplegen in onze bibliotheek. Via de catalogus op de website van de openbare bibliotheek van Koksijde kan je het beschikbare boekenbestand inkijken. Opgelet, de meer gespecialiseerde lectuur is niet steeds aanwezig in de algemene bibliotheek catalogi. Daarvoor neem je best contact op met bibliotheekverantwoordelijke Natascha Nowé.

 
Geplaatst door Natascha Nowe

Ook interessant

Destructief onderzoek op 4 december 2019 in het Abdijmuseum Ten Duinen op individu uit begraafplaats abdij (c) Sofhie Legein, gemeente Koksijde

Het Abdijmuseum Ten Duinen stapt met de KU Leuven, de VUB, de universiteit van de Estlandse stad Tartu en Histories vzw in een internationaal onderzoeksproject.

De Zuid-Abdijmolen en molenaar Patrick Geryl

Veel Koksijdenaars haalden op dinsdagmorgen 15 oktober opgelucht adem als ze hoorden of zagen dat hun molen bespaard bleef van stormschade. Het kon erger afgelopen zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd Koksijde geteisterd door een korte maar hevige storm. Heel wat bomen in de directe omgeving van de Zuid-Abdijmolen sneuvelden. Door de molenwieken net op tijd vast te zetten, voorkwam molenaar Patrick Geryl zware schade.

(c) Rob Buelens

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe prijzen!