Detail cover boek ‘Vreemd Vertrouwd, de middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld’ door Jozef Janssens

Boek in de kijker: ‘Vreemd Vertrouwd, de middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld’ door Jozef Janssens

museumbibliotheek

Janssens wil de mogelijks vastgeroeste opvattingen over de middeleeuwse mens en zijn ideeën loswrikken bij elke lezer die zijn of haar kennis over de middeleeuwen wil verbreden. De schrijver waarschuwt voor populaire her-beleving van de middeleeuwen gezien vanuit onze hedendaagse volkscultuur.

Het waarom van de titelkeuze ‘Vreemd vertrouwd’ wordt duidelijk in twee van de zes hoofdstukken. Enerzijds wordt aan de hand van voorbeelden zoals kleurensymboliek duidelijk gemaakt dat de middeleeuwer ècht anders dacht dan wij tegenwoordig. De literair historicus wil echter ook aantonen dat sommige van onze huidige waarden en normen net hun oorsprong vinden in de hoofse cultuur van deze hele boeiende periode.

Om de onderwerpen hoofsheid en devotie te illustreren geeft de schrijver als afsluiter zijn interpretatie van het Middelnederlandse Beatrijsverhaal. Info: J. Janssens, Vreemd Vertrouwd, Amsterdam University Press, 2018.

Floris ende Blancefloer

Ook de eerdere publicatie ‘Floris ende Blancefloer’ van dezelfde auteur is in de museumbibliotheek aanwezig. Dit boek handelt over liefde in de middeleeuwse literatuur.

Zoals in zijn andere werken nodigt Jozef Janssens de lezer uit rekening te houden met het historisch kader waarbinnen het liefdesverhaal zich afspeelt. Info: J. Janssens e.a., Floris ende Blancefloer, Davidsfonds uitgeverij, 2015.

Meer weten?

Wil je er meer over weten of wil je een ander boek consulteren uit het aanbod van Abdijmuseum Ten Duinen? Ben je op zoek naar thema’s als monastieke geschiedenis, middeleeuwse archeologie, architectuurgeschiedenis of regionale studies? Dan ben je welkom in de museumbibliotheek!

De boeken worden niet uitgeleend, maar je kan ze wel raadplegen in de bibliotheek zelf. Via de catalogus op de website van de openbare bibliotheek van Koksijde kun je nagaan welke boeken bij ons beschikbaar zijn, maar vooral de meer gespecialiseerde literatuur dient nog ingevoerd en de collectie groeit regelmatig aan. Neem daarom gerust contact op met bibliotheekverantwoordelijke Natascha Nowé.

 

 

Geplaatst door Natascha Nowe

Ook interessant

De Zuid-Abdijmolen en molenaar Patrick Geryl

Veel Koksijdenaars haalden op dinsdagmorgen 15 oktober opgelucht adem als ze hoorden of zagen dat hun molen bespaard bleef van stormschade. Het kon erger afgelopen zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd Koksijde geteisterd door een korte maar hevige storm. Heel wat bomen in de directe omgeving van de Zuid-Abdijmolen sneuvelden. Door de molenwieken net op tijd vast te zetten, voorkwam molenaar Patrick Geryl zware schade.

(c) Rob Buelens

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe prijzen!

Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.

Ben je geboeid door de bouwproductie uit de late Middeleeuwen? Dan is dit boek van Merlijn Hurx iets voor jou. Het is een indrukwekkend referentiewerk geworden, een must-have voor architecten en bouwhistorici. Bovendien komt de auteur zelf in oktober naar Koksijde voor een lezingenreeks die we organiseren in samenwerking met Davidsfonds!