Detail cover boek ‘Vreemd Vertrouwd, de middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld’ door Jozef Janssens

Boek in de kijker: ‘Vreemd Vertrouwd, de middeleeuwse mens en zijn ideeënwereld’ door Jozef Janssens

Janssens wil de mogelijks vastgeroeste opvattingen over de middeleeuwse mens en zijn ideeën loswrikken bij elke lezer die zijn of haar kennis over de middeleeuwen wil verbreden. De schrijver waarschuwt voor populaire her-beleving van de middeleeuwen gezien vanuit onze hedendaagse volkscultuur.

Het waarom van de titelkeuze ‘Vreemd vertrouwd’ wordt duidelijk in twee van de zes hoofdstukken. Enerzijds wordt aan de hand van voorbeelden zoals kleurensymboliek duidelijk gemaakt dat de middeleeuwer ècht anders dacht dan wij tegenwoordig. De literair historicus wil echter ook aantonen dat sommige van onze huidige waarden en normen net hun oorsprong vinden in de hoofse cultuur van deze hele boeiende periode.

Om de onderwerpen hoofsheid en devotie te illustreren geeft de schrijver als afsluiter zijn interpretatie van het Middelnederlandse Beatrijsverhaal. Info: J. Janssens, Vreemd Vertrouwd, Amsterdam University Press, 2018.

Floris ende Blancefloer

Ook de eerdere publicatie ‘Floris ende Blancefloer’ van dezelfde auteur is in de museumbibliotheek aanwezig. Dit boek handelt over liefde in de middeleeuwse literatuur.

Zoals in zijn andere werken nodigt Jozef Janssens de lezer uit rekening te houden met het historisch kader waarbinnen het liefdesverhaal zich afspeelt. Info: J. Janssens e.a., Floris ende Blancefloer, Davidsfonds uitgeverij, 2015.

Meer weten?

Wil je er meer over weten of wil je een ander boek consulteren uit het aanbod van Abdijmuseum Ten Duinen? Ben je op zoek naar thema’s als monastieke geschiedenis, middeleeuwse archeologie, architectuurgeschiedenis of regionale studies? Dan ben je welkom in de museumbibliotheek!

De boeken worden niet uitgeleend, maar je kan ze wel raadplegen in de bibliotheek zelf. Via de catalogus op de website van de openbare bibliotheek van Koksijde kun je nagaan welke boeken bij ons beschikbaar zijn, maar vooral de meer gespecialiseerde literatuur dient nog ingevoerd en de collectie groeit regelmatig aan. Neem daarom gerust contact op met bibliotheekverantwoordelijke Natascha Nowé.

 

 

Geplaatst door Natascha Nowe

Ook interessant

De ruïnes van Vitskøl in Denemarken (www.kulturarv.dk)
museumbibliotheek

De cisterciënzerorde en het cisterciënzernetwerk: in overzichtswerken krijg je soms de indruk dat alle abdijen van de orde onder één noemer vallen. Daardoor vind je in zoveel geïllustreerde standaardwerken foto’s van de Duinenabdij volgens Pourbus of van de grote Vlaamse abdijschuren. Maar toch was er beslist ook regionale verscheidenheid. Dat is een van de onderzoekspistes van Éric Delaissé in zijn pas verschenen doctoraat over de Deense kloosters.

(c) Kris Vandevorst

Op 22 december 2016, tijdens de graafwerken op de werf van het nieuwe politiekantoor in de Ter Duinenlaan te Koksijde, vond een arbeider fragmenten van een menselijk skelet. Enige tijd later werd een vroegmiddeleeuwse begraafplaats met een vijftigtal graven blootgelegd, én de resten van een nederzetting met restanten van gebouwen van meer dan 13 eeuwen oud. Het agentschap Onroerend Erfgoed stond in voor de archeologische opgravingen en heeft nu het onderzoeksrapport volledig klaar.

Albertus Miraeus is in de 17de-eeuwse geschiedschrijving een naam als een klok. Hij publiceerde o.m. een hele reeks oorkonden uit allerlei overheids- en abdijarchieven: indrukwekkende boeken die nog altijd gebruikt worden. Minder bekend is dat deze kanunnik, humanist en filoloog (1573-1640) ook een kroniek schreef over het ontstaan en de groei van de cisterciënzerorde. En daarin komt uiteraard ook de Duinenabdij aan bod.