Speur door onze museumbibliotheek

Museumbibliotheek Ten Duinen
Museumbibliotheek Ten Duinen
De dienstbibliotheek van het Abdijmuseum is een stille groeier. Naast de aanwinsten door lopende abonnementen, breidt ook de boekencollectie langzaam uit. 

Cisterciensia, streekgeschiedenis en (monastieke) archeologie zijn de belangrijke groeipolen. Deze (en de andere) titels zijn door iedereen raadpleegbaar. De boeken worden niet uitgeleend, maar kan je dus wel raadplegen in de bibliotheek zelf.

 


De dienstbibliotheek van het Abdijmuseum is voor het publiek toegankelijk. Maak een telefonische afspraak met bibliothecaris Natascha Nowé via 058 53 39 55 of natascha.nowe@koksijde.be

Ook interessant

Albertus Miraeus is in de 17de-eeuwse geschiedschrijving een naam als een klok. Hij publiceerde o.m. een hele reeks oorkonden uit allerlei overheids- en abdijarchieven: indrukwekkende boeken die nog altijd gebruikt worden. Minder bekend is dat deze kanunnik, humanist en filoloog (1573-1640) ook een kroniek schreef over het ontstaan en de groei van de cisterciënzerorde. En daarin komt uiteraard ook de Duinenabdij aan bod.

Jozef Janssens is een zeer gewaardeerd specialist in de middeleeuwse letterkunde. Met een terugblik op zijn rijk gevulde carrière vat de hoogleraar-emeritus de ontwikkeling van de Middelnederlandse letterkundestudie samen in een vlot leesbare stijl. Het boek is ook rijkelijk geïllustreerd.

Opgraven is een kunst. Een archeoloog tekent hier de sporen in. Elk archeologisch spoor dient netjes ingemeten en ingetekend te worden op plan. (Foto Monument Vandekerckhove nv)

Op de terreinen van Koksijde Golf ter Hille werden tussen 2008 en 2012 grootschalige opgravingen verricht. Dit gebeurde in fases. De uitvoering van het onderzoek en het schrijven van het archeologisch rapport is ondertussen afgerond. De resultaten zijn bijzonder verrassend!