Zandlopers

Opzet en inhoud

In een eerste deel ontdekken de kinderen samen met een archeoloog-gids de archeologische site van de Duinenabdij. Door zelf voorwerpen op te graven, leren ze wat archeologie is, hoe een archeoloog te werk gaat en hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag.
Daarna neemt de gids de kinderen mee naar het museum. Verkleed als monnik volgen we het leven van een monnik uit de middeleeuwse abdij. Via allerlei opdrachtjes komen de kinderen te weten hoe de monniken elke dag doorbrachten.
 

Extra: leskoffer

Na de rondleiding kan een leskoffer kosteloos uitgeleend worden (reservatie noodzakelijk - waarborg: 50 euro). Via tips en materiaal wordt er aan de leerkrachten inspiratie en middelen aangereikt om de themaweek rond het leven in een middeleeuwse abdij zo boeiend mogelijk te maken. 
De handleiding geeft ook een overzicht van de eindtermen die toepasselijk zijn op Zandlopers. Nagenoeg in alle vakken kan het verhaal van het Abdijmuseum aan bod komen: Nederlands, wiskunde, muzische vorming, godsdienst/zedenleer, wereldoriëntatie en ja, ook lichamelijke opvoeding. Met de leskoffer wordt de opgedane ervaring en kennis tijdens het museumbezoek dus zeker geen dode letter!

Praktisch

  • Doelgroep: Lager onderwijs, vanaf 8 jaar. De rondleidingen zijn aangepast per graad en worden begeleid door een ervaren gids.
  • Duur: ca. 2 uur. Graag 10 minuten voor het voorziene aanvangsuur aanmelden aan de museumbalie.
  • Kostprijs: 5,50 euro per kind (min. 20 kinderen) In deze prijs is de gids inbegrepen, alsook de toegang van de leerkracht. Begeleiders zonder lerarenkaart betalen 5 euro. We rekenen op een actieve medewerking van de leerkracht/begeleider! Voor kleinere groepen (< 20 kinderen) wordt de effectieve kostprijs (110 euro) aangerekend.
  • De film van Stijn Coninx maakt geen deel uit van Zandlopers. Vanzelfsprekend kan de film na de rondleiding op zelfstandige basis bekeken worden.
  • Aanvraag: min. 3 weken op voorhand, via onze online webshop. 

Ook interessant

De Zuid-Abdijmolen en molenaar Patrick Geryl

Veel Koksijdenaars haalden op dinsdagmorgen 15 oktober opgelucht adem als ze hoorden of zagen dat hun molen bespaard bleef van stormschade. Het kon erger afgelopen zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd Koksijde geteisterd door een korte maar hevige storm. Heel wat bomen in de directe omgeving van de Zuid-Abdijmolen sneuvelden. Door de molenwieken net op tijd vast te zetten, voorkwam molenaar Patrick Geryl zware schade.

(c) Rob Buelens

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe prijzen!

Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.

Ben je geboeid door de bouwproductie uit de late Middeleeuwen? Dan is dit boek van Merlijn Hurx iets voor jou. Het is een indrukwekkend referentiewerk geworden, een must-have voor architecten en bouwhistorici. Bovendien komt de auteur zelf in oktober naar Koksijde voor een lezingenreeks die we organiseren in samenwerking met Davidsfonds!