Detail titelblad Cisterciënzerkroniek door Albertus Miraeus

Cisterciënzerkroniek door Albertus Miraeus: een aanwinst voor het Abdijmuseum

Collectie

Op een veiling kocht Koksijde recent een exemplaar van Miraeus’ Chronicon Cisterciensis oridinis…, gedrukt te Keulen in 1614, 326 pag. en een korte index. Het behoorde in de 18de eeuw tot de abdij van de reguliere kanunniken van St.-Jan in Chartres, leert een eigendomsmerk, en dat is meteen een indicatie voor de ruime verspreiding van dit boekje.

Vanaf p. 96 wordt het ontstaan van de Duinenabdij behandeld, vanaf de eremiet Ligerius, met aandacht voor de eerste cisterciënzerabt Robrecht van Brugge, tot de inwijding van de kerk. O.m. Meyerus is een van de geciteerde bronnen. Miraeus verwijst ook naar de indrukwekkende gebouwen en de vermaarde bibliotheek … van weleer. En daarna gaat de aandacht ook naar Clairmarais, want zoals bekend stond Duinenabt Fulco mee aan de basis van deze stichting en haar toetreding tot de cisterciënzerorde.

Het boekje brengt inhoudelijk misschien niet zoveel bij, maar het toont mooi hoe men in de 17de eeuw de Duinenabdij zag en op welke delen van de geschiedenis klemtonen gelegd werden - terzijde: Idesbald wordt niet eens genoemd. Voor de historiografie van de Koksijdse abdij is het boekje dus een mooie aanwinst. Het wordt opgenomen in de erfgoedcollectie. Wie het eens wil doorbladeren, kan best terecht op een digitaal exemplaar.

Vermelding Duinenabdij in Cisterciënzerkroniek door Albertus Miraeus
Geplaatst door Jan Van Acker

Wetenschappelijk medewerker historisch onderzoek

Ook interessant

De Zuid-Abdijmolen en molenaar Patrick Geryl

Veel Koksijdenaars haalden op dinsdagmorgen 15 oktober opgelucht adem als ze hoorden of zagen dat hun molen bespaard bleef van stormschade. Het kon erger afgelopen zijn. In de nacht van maandag op dinsdag werd Koksijde geteisterd door een korte maar hevige storm. Heel wat bomen in de directe omgeving van de Zuid-Abdijmolen sneuvelden. Door de molenwieken net op tijd vast te zetten, voorkwam molenaar Patrick Geryl zware schade.

(c) Rob Buelens

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe prijzen!

Architecture as Profession. The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century, Brepols, 2018.

Ben je geboeid door de bouwproductie uit de late Middeleeuwen? Dan is dit boek van Merlijn Hurx iets voor jou. Het is een indrukwekkend referentiewerk geworden, een must-have voor architecten en bouwhistorici. Bovendien komt de auteur zelf in oktober naar Koksijde voor een lezingenreeks die we organiseren in samenwerking met Davidsfonds!