Kleuteronderwijs

Groepsbezoeken najaar 2020

Volgens de richtlijnen van de veiligheidsraad en na beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen wijzigde sinds kort de museale werking van Abdijmuseum Ten Duinen. Concreet kan je alleen in de voormiddag van dinsdag tot en met vrijdag boeken en heb je dan het museum voor jouw groep alleen! Het aanbod aan rondleidingen wijzigt ook tijdelijk.

Foto door Kelly Sikkema - Unsplash

Tijdelijk niet beschikbaar: Pluis in het museum

‘Pluis in het museum’ is op een speelse manier opgebouwd. Centrale begrippen zijn ‘doen’ en ‘ervaren’. Met dit programma krijgen kleuters, die volop in hun ontdekkingsjaren zitten, de kans om de wereld van het museum zelf te beleven. 

Het nieuwe pakket bestaat uit drie delen: een kennismaking met het thema in de klas, een opdrachtenparcours in het museum en een aantal doe-activiteiten ter naverwerking van het bezoek. 

In de handleiding worden de drie onderdelen nauwgezet beschreven. Hierbij wordt er telkens verwezen naar de ontwikkelingsdoelen. Verder bevat de handleiding ook heel wat praktische tips naar organisatie en differentiatie toe. Handleiding, kennismakings- en verwerkingsopdrachten worden na reservatie van het bezoek digitaal toegestuurd aan de school . 

Praktisch: 

  • Doelgroep: kleuteronderwijs (derde kleuterklas)
  • Duur: ca. 1,5 uur.
  • Kostprijs: 2,5 euro per leerling (min. 20 leerlingen). In deze prijs is de gids inbegrepen, het lessenpakket alsook de toegang van de leerkracht. Begeleiders zonder lerarenkaart betalen 5 euro. Voor kleinere groepen (< 20 leerlingen) wordt de effectieve kostprijs (50 euro) aangerekend.
  • Aanvraag: min. 3 weken op voorhand, via onze online webshop. 

Voor gezinnen met jonge kinderen is tevens het gezinspakket 'Pluis in het museum' beschikbaar.